Naar hoofdinhoud

Beter benutten

Deze actielijn draagt bij aan het beter benutten van de beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Het net is namelijk niet op alle momenten vol, de transportcapaciteit schiet met name tijdens piekmomenten tekort. De actielijn bestaat uit drie onderdelen:  

  • Beter benutten mogelijk maken 
  • Grootverbruikers (Bedrijven en instellingen) 
  • Kleinverbruikers (Huishoudens en mkb)

De overheid, de netbeheerders, de toezichthouder en bedrijven vertegenwoordigd door de partners (zoals VNO-NCW, MKB-Nederland, TechniekNL, EnergieNL, NVDE en vele anderen) werken samen om de randvoorwaarden te scheppen om het net beter te benutten. Zodat er meer bedrijven aangesloten kunnen worden op het bestaande net. Zo is er gewerkt aan nieuwe flexibele contract vormen en nieuwe regels om de mogelijkheden van congestiemanagement te vergroten.  

Beter benutten mogelijk maken

Het onderdeel ‘Beter benutten mogelijk maken’ richt zich op het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor flexibele contractvormen en congestiemanagement, evenals het verbeteren van bestaande tools. We zorgen ervoor dat deze instrumenten niet alleen ontwikkeld worden, maar ook daadwerkelijk in de praktijk toegepast worden. Dit doen we door bedrijven te ondersteunen bij de implementatie ervan. Vaak gebeurt dit via het opstellen van nieuwe of het aanpassen van bestaande netcodes. Alles draait om het optimaal benutten van de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet, zodat we de groeiende vraag kunnen blijven ondersteunen terwijl we werken aan de noodzakelijke uitbreidingen en aanpassingen van de infrastructuur. 

Beter benutten mogelijk maken voor bedrijven en instellingen

Het verbeteren van de mogelijkheden voor congestiemanagement is essentieel voor een betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuwe contractvormen en aangepaste tarieven die stimuleren om het net optimaal te benutten. Hieronder vind je de pijlers waar we aan werken om bedrijven en instellingen te ondersteunen: 

  1. Stimuleren energiehubs 
  2. Stimuleren flexibiliteit bij bedrijven 
  3. Vergroten flexibiliteit bij bedrijven en instellingen 
  4. Uitwerking Amendement Erkens – netcongestie
  5. Slim met Stroom 
Beter benutten mogelijk maken voor huishoudens en mkb

De enorme renovatie van het elektriciteitsnet raakt ook het laagspanningsnet. Samenwerking tussen alle partijen is hierin cruciaal. Ook de bijdrage van consumenten is hier essentieel. Als zij flexibeler en slimmer met stroom omgaan zetten we grote stappen in het ontzien van het net op piekmomenten. Tegelijkertijd werken regionale netbeheerders hard aan de benodigde uitbreiding van het laagspanningsnet. Door nauw samen te werken met overheden, worden prioriteiten gesteld die de effectiviteit verhogen. Het stellen van deze prioriteiten gebeurt op basis van datagebruik, met een focus op buurtgerichte versterking van netten voor toekomstige energiebehoeften.  

De transitie naar duurzame energie vereist flexibiliteit van alle betrokkenen, inclusief consumenten, om een betrouwbaar en efficiënt energiesysteem te realiseren. De enorme renovatie van het elektriciteitsnet raakt ook het laagspanningsnet. Uitbreiding van het net is cruciaal, hoewel dit gepaard gaat met groeipijnen en tijdelijke ongemakken. Samenwerking met overheden is belangrijk om prioriteiten te stellen en effectief te werken. Proactief aanpakken van knelpunten gebeurt op basis van datagebruik, met een focus op buurtgerichte versterking van netten voor toekomstige energiebehoeften.  

 Er zijn twee hoofdprioriteiten:  

  • Financiële prikkels stimuleren gebruikers om hun energieverbruik te verplaatsen naar tijden met meer ruimte op het net.
  • Slimme aanstuurbaarheid van apparaten, zoals warmtepompen en elektrische auto’s, helpt om energieverbruik tijdens piekuren te verminderen.  

 Hierdoor verminderen we netcongestie en worden kosten bespaard. 

Resultaten Beter benutten

Op dit platform laten we zien welke voortgang we boeken met het actieprogramma door kennis en informatie over onze acties en resultaten te delen. Informatie over netcongestie voor gemeenten en provincies, ondernemers en huishoudens wordt niet op dit platform aangeboden. Is dat waar u naar op zoek bent? Klik dan op een van onderstaande buttons.

Gerard Schouw, bestuurlijk aanjager:

“Ik zet mij actief in voor het verminderen van netcongestie door de krachten te bundelen met netbeheerders en het bedrijfsleven. Dit initiatief komt tot leven met drie innovatieve ‘doorbraaktafels’. Bij de doorbraaktafel energiehubs ligt de focus op het efficiënt organiseren van energiehubs binnen bedrijventerreinen. De doorbraaktafel wachtrijen richt zich op het vinden van nieuwe methoden om de wachtrijen te verkorten. En bij de doorbraaktafel financiële prikkels wordt nagedacht over stimulerende maatregelen die bedrijven aanzetten tot congestiebewust ondernemen.”