Naar hoofdinhoud

Samenwerking verbeteren met ‘Basisinformatie Energyboards’

Vanaf vandaag is het document ‘Basisinformatie Energyboards’ beschikbaar om betrokkenen bij de energyboards te ondersteunen bij hun samenwerking. In dit document staan de ingrediënten voor het inrichten of verder ontwikkelen van de energyboard organisaties en voor de harmonisatie tussen de energyboards. Daarnaast blijft er ruimte voor eigen regionale kenmerken en aanpakken.

Hulpmiddel voor samenwerking en harmonisatie

In de energyboards werken ten minste netbeheerders, gemeenten, provincies en het Rijk met elkaar samen. De ‘Basisinformatie Energyboards’ bevat onder andere informatie over de structuur van een energyboard, rollen en verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking. Daarnaast draagt het document bij aan harmonisatie. Dat is onder andere belangrijk voor een goede wisselwerking tussen energyboards, schaalniveaus en producten. Denk hierbij aan het MIEK, uitvoering van PEH en provinciale energievisies.

Aandachtsgebieden energyboards

Elke provincie heeft op dit moment een energyboard. In het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is eind 2022 afgesproken deze in te richten om de regionale samenwerking op verschillende gebieden te verbeteren. In iedere energyboard zijn ten minste drie actielijnen benoemd: sneller bouwen van energie-infra, stimuleren van slimme oplossingen en het integraal programmeren van het energiesysteem.

De ‘Basisinformatie energyboards’ is opgesteld door de actielijn sneller bouwen van het LAN, de landelijke Werkgroep Integraal Programmeren (WIP) en opdrachtgevers van beiden.

Naar het document ‘Basisinformatie Energyboards’