Naar hoofdinhoud

Bedrijven kunnen een samenwerkingsverband sluiten en onderling vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afstemmen. Dit levert een situatie op waarbij geen extra aansluitingen nodig zijn en toch in de elektriciteitsvraag kan worden voorzien. Samenwerking kan ook gaan over het uitwisselen van reststromen waar de restwarmte van het ene bedrijf dient als energiebron voor het andere bedrijf. De nadruk ligt hierbij op collectieve afspraken binnen één afgebakend gebied.