Naar hoofdinhoud

Bij ‘vraagsturing’ gaat het om het bewust terug- of opschroeven van het elektriciteitsverbruik op momenten dat dit gunstig is voor het net. Voorbeelden van vraagsturing zijn het verschuiven van productie naar momenten waarop er veel aanbod is, vooral tijdens daluren elektriciteit afnemen, een installatie op bepaalde tijden harder of zachter laten draaien of elektrische energie omzetten naar andere een energiedragers zoals waterstof, ammoniak of methaan.