Naar hoofdinhoud

Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Het nationale actieprogramma heeft als doel te garanderen dat alle burgers toegang hebben tot elektriciteit. Dit doel wordt nagestreefd met de volgende maatregelen:

  • Versneld uitbreiden van het elektriciteitsnet​
  • Beter benutten van het bestaande elektriciteitsnet
  • Verbeteren van inzicht​

Deze acties zijn essentieel vanwege de overgang naar nieuwe vormen van energie, met name duurzame energie. In het Nationaal Plan Energiesysteem wordt elektriciteit geïdentificeerd als de primaire energiebron. De sterke toename van de vraag naar elektriciteit wordt aangewakkerd door economische groei, de noodzaak tot verduurzaming van woningen, en het streven naar energieonafhankelijkheid. Het conflict in Oekraïne heeft dit proces versneld. Daarom is een versnelde uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk. Dit brengt alleen de nodige complexe uitdagingen met zich mee, zoals capaciteitstekorten die resulteren in netcongestie. Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk is een fundamentele voorwaarde voor economische groei, de ontwikkeling van duurzame energie, de bouw van woningen en mobiliteit.