Naar hoofdinhoud

Publicaties en documenten

Kamerbrief over voortgang aanpak netcongestie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van congestie op het elektriciteitsnet.

Ga naar

Flitspeiling burgers over netcongestie

In opdracht van het ministerie van EZK heeft Motivaction International B.V. een flitspeiling uitgevoerd naar de beleving van netcongestie bij het Nederlands publiek. Download hier de rapportage.

Ga naar

Kamerbrief over actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten

Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten aan.

Ga naar

Kamerbrief over versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede kamer over de versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU).

Ga naar

Kamerbrief voortgang uitvoering Landelijke Actieagenda Netcongestie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt de Tweede Kamer hoe het staat met de aanpak van de verstopping van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Ga naar

Kamerbrief over nieuwe maatregelen netcongestie

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsaanpak van netcongestie.

Ga naar

Kamerbrief over Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN)

Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) aan. Hij informeert de Kamer over de eerste 3 sporen van het LAN.

Ga naar