Naar hoofdinhoud

LAN & Partners

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) is gezamenlijk opgesteld door het Rijk, netbeheerders, ACM, medeoverheden en marktpartijen om samen breed te kijken naar landelijke en regionale oplossingen om netcongestie te verminderen. Op dit platform laten we zien welke vooruitgang we boeken. Hier delen we kennis en informatie over onze acties en resultaten.

Let op: Deze website is niet bedoeld voor specifieke informatie of handelingsperspectieven voor gemeenten, provincies, ondernemers of huishoudens. Voor dergelijke informatie verwijzen we je graag naar andere relevante websites.