Naar hoofdinhoud

Mijlpalen Beter benutten

In gebruik genomen energy hub REC Tholen leidt tot meer ruimte op het elektriciteitsnet

Op het Zeeuwse Tholen is vandaag onder grote belangstelling de eerste energy hub (e-hub) in Nederland in gebruik genomen. In deze e-hub kunnen bedrijven stroom met elkaar delen. In september 2023 tekenden bedrijvencollectief REC Tholen en netbeheerder Stedin een groepscapaciteitsovereenkomst. Na de plaatsing van de batterij kon de e-hub van start.

Lees meer

Overeenkomst energiehub Hapert getekend

Maandag 7 mei hebben 18 bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) een samenwerkingsovereenkomst met Enexis voor een energiehub getekend. Deze hub is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven.

Lees meer

ACM publiceert ontwerp codebesluit alternatieve transportrechten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om twee nieuwe alternatieve transportrechten te introduceren. Om dit mogelijk te maken stelt Netbeheer Nederland voor om de voorwaarden in de Netcode elektriciteit en de Tarievencode elektriciteit te wijzigen.

Lees meer

Download de voortgangsrapportage voor een volledig overzicht van de voortgang van lopende acties en behaalde mijlpalen per actielijn.

Voortgangsrapportage LAN

Kamerbrief over actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten

Minister Jetten (Klimaat en Energie) biedt de Tweede Kamer de Actieagenda Netcongestie Laagspanningsnetten aan.
Lees meer

Overeenkomst energiehub Hapert getekend

Maandag 7 mei hebben 18 bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) een samenwerkingsovereenkomst met Enexis voor een energiehub getekend.
Lees meer

ACM neemt maatregelen om flexibel gebruik van het stroomnet te stimuleren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag meerdere maatregelen gepresenteerd, die moeten bijdragen aan efficiënter gebruik van de energienetten…
Lees meer

ACM: met flexibel gebruik meer mogelijk op vol stroomnet, voorrang voor maatschappelijke projecten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) presenteert een breed pakket maatregelen dat de problematiek van netcongestie vermindert…
Lees meer

ACM maakt standaardcontracten voor wind- en zonneparken mogelijk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft de gezamenlijke netbeheerders twee jaar de tijd om te experimenteren met standaardcontracten voor congestiemanagement voor nieuwe wind- en zonneparken..
Lees meer

ACM publiceert ontwerp codebesluit alternatieve transportrechten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland om twee nieuwe alternatieve transportrechten te introduceren…
Lees meer

ACM verplicht ook private netten om te helpen het stroomnet beter te benutten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verplicht ook private netten om mee te helpen het publieke stroomnet op piekmomenten minder te belasten…
Lees meer

ACM maakt volledig variabele contracten mogelijk

Dit soort contracten kunnen interessant zijn voor bedrijven die hun aansluiting niet constant op volle capaciteit hoeven te gebruiken…
Lees meer

Netbeheerders dienen voorstel voor alternatieve transportrechten in bij de ACM

Een van de oplossingen om het elektriciteitsnet betrouwbaar en toegankelijk te houden, zijn alternatieve transportrechten…
Lees meer

‘Het bedrijventerrein van de toekomst is een smart energy hub’

Na een lange aanloop gaat de Smart Energy Hub regio Zwolle Noord 13 oktober live. Ilse Sijtsema: ‘Hiermee ontlasten we het stroomnet terwijl we ruimte creëren voor verdere verduurzaming…
Lees meer

Enexis en Eneco sluiten eerste contract ‘spitsmijden’ op elektriciteitsnet

Eneco gaat de stroomlevering van een windproject in Farmsum afstemmen op de belasting van het elektriciteitsnet.
Lees meer

1 aansluiting voor 3 Stedin klanten via cable pooling

In de Koegorspolder in Zeeland heeft netbeheerder Stedin als eerste in Nederland maar liefst drie klanten tegelijk aangesloten op één stroomaansluiting. Dat kan via een pilot met ‘cable pooling’, een stroomaansluiting die wordt gedeeld door meerdere klanten en voor meerdere doeleinden.
Lees meer

Overeenkomst voor energiehub op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark getekend

18 bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) tekenen een samenwerkingsovereenkomst met Enexis voor een energiehub. Deze hub is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven. Het doel van deze pilot is dat de ondernemers op het KBP hun energievoorziening collectief gaan organiseren, op basis van duurzame energiebronnen.
Lees meer